Hvad er mental sundhed?

WHO´s definition af mental sundhed:
”En tilstand af trivsel hvor individdet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress, på frugtbar vis kan arbejde produktivt, samt er i stand til at yde et bidrag til fællesskabet”
I forlængelse heraf tager Sundhedsstyrelsen udgangspunkt i en opfattelse af mental sundhed, som en tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress, samt indgå i menneskelige fællesskaber.

Ifølge Sundhedsstyrelsens rapport ”Mental sundhed blandt voksne danskere” fra 2010, er fordelene ved mental sundhed formuleret således:
Mental sundhed er en ressource, der sætter ham eller hende i stand til at udnytte sine intellektuelle og emotionelle potentialer og til at finde og udfylde sine roller i det sociale liv samt skole og arbejdsliv. For samfundet bidrager en god mental sundhedstilstand til velstand, solidaritet og social retfærdighed.