Konceptbeskrivelse

Mit koncept tager udgangspunkt i min bachelor i mental sundhed, mine øvrige uddannelser, samt min personlige og professionelle erfaring i arbejdet med fysiske, psykiske og mentale lidelser. 

I min bachelor er jeg bla. inspireret af WHO´s definition af mental sundhed: 
”En tilstand af trivsel hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress, på frugtbar vis kan arbejde produktivt, samt er i stand til at yde et bidrag til fællesskabet”
I forlængelse heraf tager Sundhedsstyrelsen udgangspunkt i en opfattelse af mental sundhed, som en tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress, samt indgå i menneskelige fællesskaber.

Ifølge Sundhedsstyrelsens rapport ”Mental sundhed blandt voksne danskere” fra 2010, er fordelene ved mental sundhed formuleret således:
Mental sundhed er en ressource, der sætter ham eller hende i stand til at udnytte sine intellektuelle og emotionelle potentialer og til at finde og udfylde sine roller i det sociale liv samt skole og arbejdsliv. For samfundet bidrager en god mental sundhedstilstand til velstand, solidaritet og social retfærdighed.

Så det giver mening at styrke sin mentale sundhed – både for den enkelte, men også for samfundet.

Derudover er jeg inspireret af Aaron Antonovsky´s mentale sundhedsbegreb, som han kaldte at have “en følelse af sammenhæng”.

Besidder du “en følelse af sammenhæng” – som består af komponenterne begribelighed, håndtérbarhed og menigsfuldhed, kan du ifølge Antonovsky, klare selv de største udfordringer i livet.

Jeg kan kun give Antonovsky ret, på alle måder og på alle planer, og derfor består mit koncept af, og er bygget op omkring disse tre søjler:

  • Begribelighed – at være
  • Håndtérbarhed – at kunne, at gøre
  • Meningsfuldhed – at ville

error: Content is protected !!