YOGA til atrejsesig

“I YOGA til atrejsesig lader vi gamle indtryk, som satte som aftryk, komme til udtryk og vi lader nye indtryk komme til udtryk, før de sætter sig som aftryk”

Inspireret af Tom Myers (“the issues is in the tissues”), Bessel Van der Kolk, Peter Levine (SE-metoden), samt mine uddannelser indenfor mental sundhed, neuropsykologi og yoga, arbejder jeg ud fra den tilgang og filosofi, at uforløste følelser, traumer og chok, som kan betegnes som indtryk, sætter sig som ophobet, stagneret energi i kroppen – og kan resultere i stress, lavt selvværd og fysiske, psykiske og mentale lidelser.
For at vi kan leve et liv i trivsel, skal denne energi, som kan betegnes som et aftryk, have lov til at komme til udtryk – og det gør vi gennem YOGA til atrejsesig.

Det er en del af vores natur, at når den menneskelige organisme oplever noget livstruende eller overvældende, aktiveres det sympatiske (spændte) nervesystem, og får kroppen til at producere en masse energi, så vi kan handle – ved enten at kæmpe eller flygte.
Har vi ikke mulighed for at handle eller reagere på det som sker, ophobes, stagnerer og fryser denne energi i kroppen – og skaber en stress-tilstand.

Denne stresstilstand kan komme til udtryk gennem fysiske, psykiske og mentale lidelser, så som; migræne, hovedpine, ømhed i bindevæv, autoimmune sygdomme, ømhed i muskler og led, træthed og mangel på energi, appelsinhud, overvægt, spiseforstyrrelser, depression, angst, bipolar, panik, OCD, misbrug/afhængighed, tankemylder mv.

Måden at forløse denne energi og hermed stress-tilstanden i kroppen, er ved at aktivere det parasympatiske (afspændte) nervesystem.

Det er i det parasympatiske vi fordøjer, bearbejder og healer.
Det er her kreativiteteten genopstår – overblikket, idéerne, troen, tilliden, glæden, meningen.
Dette er sjælens tilstand.
Et “safe haven” af nydelse og velvære.
En tilstand mange af os aldrig har lært, ikke kender til eller ikke under os selv, fordi vi har lært at vi skal yde før vi kan nyde.

MEN

Vi kan ikke yde, før vi kan nyde.

Derfor har jeg i min yoga-undervisning og i mine behandlinger til atrejsesig, fokus på at vække og stimulere vagus-nerven, som er “kaptajnen” i det parasympatiske nervesystem.
Denne nerve, som løber gennem hele kroppen bl.a gennem lunger, hjerte og maven/fordøjelsen, har hos mange af os, sat sig “fast” grundet overvældende indtryk, som vi ikke lod komme til udtryk.

I YOGA til atrejsesig tager vi udgangspunkt i yin og yang yoga.
Derudover bruger vi med elementer fra tai chi, dans, pilates, primal movement, breath-work og NLP.

Gennem åndedrættet, lange dybe stræk og rolige, dynamiske bevægelser forløser vi den ophobede, stagnerede og fastfrosne energi, der sidder i kroppen, healer vores stressede nervesystem og opbygger fysisk, psykisk og mental sundhed gennem selvværd, nydelse og velvære.

yin yoga – at være..

at arbejde med begribelighed og selvværd – det feminine aspekt

Mit koncept – og hermed også min undervisning i YOGA til atrejsesig, er, som fortalt i beskrivelsen af atrejsesig, inspireret af Aaron Antonovsky´s sundheds-begreb “oplevelse af sammenhæng”(OAS), som kort fortalt, er en tilstand af trivsel – uanset hvor meget modgang man oplever.

OAS består af tre komponenter – begribelighed, håndtérbarhed og meningsfuldhed, hvor jeg qua min bachelor i mental sundhed fandt frem til, at:

Begribelighed leder til selvværd.
Håndtérbarhed giver selvtillid.
Meningsfuldhed er “motivationskomponenten” – at du har et ønske, en drøm, et (for)mål

Besidder du disse tre elementer, kan du ifølge Antonovsky, overleve eller mestre selv de værste omstændigheder – og stadig leve i liv i trivsel.

Yin YOGA er en oplagt mulighed for at arbejde med og styrke OAS.

I yin YOGA arbejder vi energetisk eller billedligt med vandet i kroppen.
Den energi som er stagneret eller det vand som er frosset til is – grundet overvældende indtryk i form af chok, traumer eller uforløste følelser, hjælper vi kroppen med at tø op og give slip på, så energien/vandet igen kan flyde frit i kroppen.
Denne frigivelse af energi/vand kaldes rebound eller efterklang og kan mærkes i kroppen som en rislen af velvære. 
Efterklangen i min yin yoga er det vigtigste – det er den vi er her for: sukkene, gabene, maven der snakker, bøvsene, de kilderende fornemmelser – det er alt sammen ophobet energi, vi skal hjælpe kroppen med forløse, frigive og fordele.

I yin YOGA holder vi strækket eller trykket i stillingerne i 3-8 min.
Vi giver vi os god tid til at fordybe os, spænde af, flyde ud, give slip, fordøje og bearbejde – dét det femine element står for. 
Vi har fokus på at være i nuet, på sanserne og på det som sker i kroppen.
Vi lytter, observerer, accepterer og er med det, som er. 
Vi tillader os selv bare at være; at nyde, opleve velvære og være gode ved os selv.

Hermed kommer vi i kontakt med vores krop, med os selv og får herigennem mulighed for at (gen)skabe den kropsbevidsthed mange af os har mistet – den kontakt og bevidsthed, der er nødvendig for at opbygge selvværdet.

Forbindelsen til kroppen, kropsbevidstheden og den velvære vi oplever, er med til at opbygge eller forstærke selvværdet. (jvf. stress-ekspert Bobby Zahariae).

Samtidig vil det at vi holder strækkene så længe og at yoga-formen er så blid, rolig og meditativ, give os mulighed for at gå på en “indre opdagelses-rejse”.

Denne opmærksomhed på og med sig selv, vil bidrage til større selv-forståelse, selv-regulering og herigennem igen mere selvværd.

Vores krop, som også er vores indre barn, bliver vores ven og vi begynder stille og roligt at elske den, og vice versa – og dette kærlighedsforhold vil styrke os hele livet, igennem livet – på alle måder, på alle planer.

Når vi tør se os selv i øjnene og tillader kroppen at give slip på alt det gamle, bliver der plads til noget nyt og vi vil opdage hvilke gaver, styrker og ressourcer der også ligger gemt i vores krop – i os selv.

yang yoga – at gøre..

at arbejde med håndtérbarhed og selvtillid – det maskuline aspekt

Gennem yin YOGA gav vi slip på den gamle version af os selv – vi gav slip på det vi ikke længere har brug for, så vi kan give plads til det vi behøver.

I yang YOGA er det denne nye version af os selv vi har fokus på at samle og opbygge.
Her arbejder vi energetisk og billedligt med ild.

Gennem muskelarbejde og dynamiske øvelser, skaber vi varme og ild i kroppen.
Denne varme og ild gør det muligt, at få fat i den stagnerede, ophobede energi, som skaber spændinger og ubalancer, smelte den og bruge den konstruktivt i øvelser som styrker – fysisk, psykisk og mentalt.
Vi arbejder med styrke, grounding, centrering, balance, udholdenhed, kropsbevidsthed, holdning og åndedræt.

Når vi styrker yang – vores maskuline side, vil vi mentalt mærke, at vi hviler mere i os selv, tror mere på os selv. Vi får mere selvtillid.
Vi føler os mere motiverede, handlekraftige og beslutsomme og knapt så bange, bekymrede og usikre.
Kroppen bliver og føles stærkere – vi får eller har knapt så mange smerter og gener i den fysiske krop. 
Vi får en bedre holdning, bedre kropskontakt og kropsbevidsthed.

Jeg henter inspiration til min yang YOGA fra tai chi, dans, kropsterapi, pilates samt traditionel yang YOGA.

En kombination af begge former for YOGA er at foretrække.
Så sørger vi for at skabe og have balance mellem det feminine og maskuline aspekt i os – yin og yang.
Denne balance er igen vigtig for den mentale sundhed og for følelsen af trivsel.
At der er balance mellem at være og gøre.
At man er i stand til at slappe af, men også få gjort det man har sat sig for.
At man kan trække sig tilbage, men også træde frem.
At man kan tænke og analysere, men også fornemme og mærke.
At man kan være rationel og fornuftig, men også følsom og intuitiv, osv.

At arbejde med YOGA generelt.

Min bachelor i mental sundhed, samt min uddannelse inden for neuro-psykologi, kommer automatisk til udtryk gennem min YOGA undervisning.

Jeg bruger mental træning på de fleste af mine klasser.

Jeg forsøger “at drysse” ord, billeder, fornemmelser ned over mine klasser, så de lagrer sig dybt i mine elevers underbevidsthed – og er med til at forbedre deres fysiske, psykiske og mentale sundhed.
Jeg bruger positive bekræftelser, visualisering, samt motivationsarbejde og bidrager med viden og erfaring omkring kroppen, sindet og sjælen.

Udover at arbejde med og påvirke det mentale, arbejder jeg selvfølgelig også med og ud fra kroppen.

Jeg har især fokus på den “oversete” musklen – psoas-musklen, da det er min erfaring, at det er her de fleste problemer starter – men også her de fleste problemer kan afhjælpes.
Psoas bliver i nogle kredse kaldet for stress, traume-musklen eller sjælens muskel og det giver i min verden, rigtig meget mening.
Min viden, oplevelse og erfaring siger mig også at det er det er den muskel der knytter sig til ubevidste – vores underbevidsthed. Og da det er vores underbevidsthed der styrer det meste af vores krop, følelser, tanker og adfærd, så er det vigtigt at have fokus på denne muskel.

I begge former for YOGA arbejder vi med bindevævet, nervesystemet og åndedrættet.

Da krop, sind og sjæl hænger uløseligt sammen, vil det at kroppen har det godt, oplever velvære og bliver fri for gammel, ophobet, negativ energi resultere i mærkbar virkning – også på sindet – og i sjælen.

Vi vil føle os gladere, lysere, lettere,
Vi vil føle at vi kan rumme og overskue mere.
Vi vil føle os mere beslutsomme – blive tydligere på, hvad vi vil og ikke vil.
Vi vil lære os selv bedre at kende og opleve større selvaccept, selvforståelse og mening.
Vi vil være bedre til at sige til og fra.
Vi vil begynde at holde mere af os selv, drage omsorg for os selv – ville os selv det bedste.
Vi vil gå med værdighed, stolthed og selvsikkerhed.
Livet vil opleves mere som et flow, fremfor op af bakke.
Kroppen vil føles lettere, friere, rankere, slankere, mere samlet, mindre øm, mere afspændt og afslappet.

På sigt vil spændinger, ubalancer, lidelser og sygdomme forsvinde – og vi vil træde udenfor måtten i en nyere version af os selv.

Den version vi altid har drømt om at blive.
Den version vi er skabt til at være.

For at hjælpe dig med at nå dertil, har jeg udviklet metoden “YOGA til atrejsesig”


Hold-undervisning:

Kontakt mig, hvis du har specifikke ønsker eller idéer til et hold og/eller hvis du kan samle minimum 6 mennesker som ønsker et forløb, så finder vi ud af det.

Jeg underviser også til polterabend, teambuildings-dag, vin/øl-yoga mm.
Derudover underviser jeg i stole-yoga, yoga med foamroller mm.

Om sommeren underviser jeg udenfor på Fur – ved Fur Brugs (Motions og oplevelsesParken) og ved Langstedhuller.

Pt underviser jeg på LOF i Skive og Viborg, samt i Væksthuset på Fur og i Thise.

Jeg afholder også workshops, samt retreats her på Fur – både for grupper, par eller én-én.
Se mere under events.

Kontakt mig for priser – de kan variere, men i gennemsnit er prisen pr. klasse 100 kr, og dvs ca. 800 kr for en hold på 8 gange.

Ene-undervisning:
Kunne du tænke dig at gå i dybden med yoga, lære at udføre de forskellige stillinger, så du får det bedste ud af dem – og få mulighed for virkelig at mærke hvor godt yoga er for dig og din krop?
Så er én-én YOGA til atrejsesig noget for dig.

Du kan få ene-undervisning, både i yin og yang YOGA eller i YOGA til atrejsesig.

60 min. Pris: 450 kr.

90 min. Pris: 550 kr.

Programlægning:
Vi ser på de ønsker eller problemstillinger du har, finder yoga-øvelser der passer til dig og laver et program herudfra. Programmet får du med dig hjem.

Pris 450 kr.

error: Content is protected !!