YOGA – til atrejsesig

“I et liv fyldt med indtryk, er vi nødt til at komme til udtryk, så det ikke sætter sig som aftryk..”

Inspireret af Tom Myers (“the issues is in the tissues”), Bessel Van der Kolk, Peter Levine (SE-metoden), samt min uddannelse indenfor neuropsykologi og YOGA, arbejder jeg ud fra den tilgang og filosofi, at uforløste følelser, traumer og chok sætter sig i kroppen.

Det er en del af vores natur, at når den menneskelige organisme oplever noget livstruende eller overvældende, aktiveres det sympatiske nervesystem, og får kroppen til at producere en masse energi, så den er klar til enten at kæmpe eller flygte.
Har vi ikke mulighed for dette – altså reagere på som sker, ophobes denne energi i kroppen og bliver til “over-energi” i form af spændinger, blokeringer og ubalancer – som en form for frossen tilstand i kroppen – og der er ikke længere flow i systemet.
Ting, som påvirker os, og vi ikke tillader kroppen at reagere på, sætter sig i kroppen som en stresstilstand.

Denne stresstilstand kan komme til udtryk på i fysiske, psykiske og mentale lidelser; migræne, hovedpine, ømhed i bindevæv, autoimmune sygdomme, parkinson, ømhed i muskler og led, træthed/mangel på energi, appelsinhud, overvægt, stress, depression, angst, bipolar, panik, OCD, spiseforstyrrelser, misbrug/afhængighed, tankemylder mv.

Måden at forløse denne energi, denne stress og berolige kroppen, er ved at aktivere det parasympatiske nervesystem – sagt med andre ord:
Det er at lade indtryk, som bliver til aftryk, komme til udtryk.

I mine behandlinger og undervisning har jeg derfor fokus på, at aktivere det parasympatiske nervesystem, bl.a gennem fokus på og aktivering af Vagus-nerven.

Dette gør jeg gennem berøring, løft, stræk, åndedrætsøvelser, stemmetræning, ansigtsYOGA, afspændingsøvelser, meditation og selvfølgelig alverdens YOGA-stillinger.

Det er i det parasympatiske vi fordøjer, healer, bearbejder.
Det er her kreativiteteten genopstår eller skabes – overblikket, idéerne, troen, tilliden, glæden, meningen.
Dette er sjælens tilstand.
Et safe haven af nydelse og velvære.
En tilstand mange af os aldrig har lært, ikke kender til eller ikke under os selv, fordi vi har lært at vi skal yde før vi kan nyde.

MEN

Vi kan ikke yde, før vi kan nyde.

YOGA – til atrejsesig

Yin YOGA – VÆREN

at arbejde med begribelighed og selvværd – det feminine aspekt

Mit koncept er inspireret af Aaron Antonovsky´s begreb “følelsen af sammenhæng”, som er den tilstand eller følelse, som det mentalt sunde menneske besidder. 
Denne følelse af sammenhæng består af tre komponenter – begribelighed, håndtérbarhed og meningsfuldhed. 
Besidder du disse tre elementer, kan du ifølge Antonovsky, overleve eller mestre selv de værste omstændigheder.

Yin YOGA er en oplagt mulighed for at arbejde med og styrke begribeligheden/selvværdet.

I yin YOGA arbejder vi energetisk eller billedligt med vandet i kroppen.
Den energi som er stagneret eller det vand som er frosset til is – grundet chok, traumer eller uforløste følelser, hjælper vi kroppen med at tø op og give slip på, så energien/vandet igen kan flyde frit i kroppen.
Denne frigivelse af energi/vand kaldes rebound eller efterklang og kan mærkes i kroppen som en rislen af velvære. 
Efterklangen i min yin yoga er det vigtigste – det er den vi er her for: sukkene, gabene, maven der snakker, bøvsene, de kilderende fornemmelser – det er alt sammen ophobet energi, vi skal hjælpe kroppen med fordele, eller give slip på.

I yin YOGA holder vi strækket eller trykket i stillingerne i 3-8 min.
Vi giver vi os god tid til at fordybe os, spænde af, flyde ud, give slip, fordøje og bearbejde – dét det femine element står for. 
Vi har fokus på at være i nuet, på sanserne og på det som sker i kroppen.
Vi lytter, observerer, accepterer og er med det, som er. 

Vi tillader os selv bare at være; at nyde, at opleve velvære, at være gode ved os selv.

Vi kommer i kontakt med vores krop  – vores indre oplevelser og fornemmelser og får derigennem mulighed for at (gen)skabe den forbindelse til kroppen, mange af os har mistet – den kontakt der er nødvendig for at opbygge selvværdet.

Forbindelsen til kroppen, kropsbevidstheden og den velvære vi føler, er med til at opbygge eller forstærke selvværdet. (jvf. stress-ekspert Bobby Zahariae).

Samtidig vil det at vi holder strækkene så længe og at yoga-formen er så blid, rolig og meditativ, give mulighed for at få kigget på, hvad der sker i det indre landskab. 

Denne opmærksomhed på og med sig selv, vil bidrage til større selv-forståelse, selv-regulering og herigennem igen mere selvværd.

Vores krop, som også er vores indre barn, bliver vores ven og vi begynder stille og roligt at elske den, og vice versa – og dette kærlighedsforhold vil styrke os hele livet, igennem livet – på alle måder, på alle planer.

Når vi tør se os selv i øjnene og tillader kroppen at give slip på alt det gamle, bliver der plads til noget nyt og vi vil opdage hvilke gaver, styrker og ressourcer der også ligger gemt i vores krop – i os selv.

Yang YOGA – GØREN

at arbejde med håndtérbarhed og selvtillid – det maskuline aspekt

Gennem yin YOGA gav vi slip på den gamle version af os selv – vi gav slip på det vi ikke længere har brug for, så vi kan give plads til det vi behøver.

I yang YOGA er det denne nye version af os selv vi har fokus på at opbygge, at samle.
Her arbejder vi energetisk og billedligt med ild.

Gennem muskelarbejde og dynamiske øvelser, skaber vi varme og ild i kroppen.
Denne varme og ild gør det muligt, at få fat i den stagnerede, ophobede energi, som skaber spændinger og ubalancer, smelte den og bruge den konstruktivt i øvelser som styrker – fysisk, psykisk og mentalt.
Vi arbejder med styrke, grounding, centrering, balance, udholdenhed, kropsbevidsthed, holdning og åndedræt.

Når vi styrker yang – vores maskuline side, vil vi mentalt mærke, at vi hviler mere i os selv, tror mere på os selv. Vi får mere selvtillid.
Vi føler os mere motiverede, handlekraftige og beslutsomme og knapt så bange, bekymrede og usikre.
Kroppen bliver og føles stærkere – vi får eller har knapt så mange smerter og gener i den fysiske krop. 
Vi får en bedre holdning, bedre kropskontakt og kropsbevidsthed.

Jeg henter inspiration til min yang YOGA fra tai chi, dans, kropsterapi, pilates samt traditionel yang YOGA.

En kombination af begge former for YOGA er at foretrække.
Så sørger vi for at skabe og have balance mellem det feminine og maskuline aspekt i os – yin og yang.
Denne balance er igen vigtig for den mentale sundhed og for følelsen af trivsel.
At der er balance mellem at være og gøre.
At man er i stand til at slappe af, men også få gjort det man har sat sig for.
At man kan trække sig tilbage, men også træde frem.
At man kan tænke og analysere, men også fornemme og mærke.
At man kan være rationel og fornuftig, men også følsom og intuitiv, osv.

At arbejde med YOGA generelt.

Min bachelor i mental sundhed, samt min uddannelse inden for neuro-psykologi, kommer automatisk til udtryk gennem min YOGA undervisning.

Jeg bruger mental træning på de fleste af mine klasser.

Jeg forsøger “at drysse” ord, billeder, fornemmelser ned over mine klasser, så de lagrer sig dybt i mine elevers underbevidsthed – og er med til at forbedre deres fysiske, psykiske og mentale sundhed.
Jeg bruger positive bekræftelser, visualisering, samt motivationsarbejde og bidrager med viden og erfaring omkring kroppen, sindet og sjælen.

Udover at arbejde med og påvirke det mentale, arbejder jeg selvfølgelig også med og ud fra kroppen.

Jeg har især fokus på psoas, da det er min erfaring, at det er her de fleste problemer starter – men også her de fleste problemer kan afhjælpes.
Psoas bliver i nogle kredse kaldet for traume-musklen eller sjælens muskel og det giver i min verden, rigtig meget mening.
Min viden, oplevelse og erfaring siger mig også at det er det er den muskel der knytter sig til ubevidste – vores underbevidsthed. Og da det er vores underbevidsthed der styrer det meste af vores krop, følelser, tanker og adfærd, så er det vigtigt at have fokus på psoas.

I begge former for YOGA arbejder vi med bindevævet, nervesystemet og åndedrættet.

Da krop, sind og sjæl hænger uløseligt sammen, vil det at kroppen har det godt, oplever velvære og bliver fri for gammel, ophobet, negativ energi resultere i mærkbar virkning – også på sindet – og i sjælen.

Vi vil føle os gladere, lysere, lettere,
Vi vil føle at vi kan rumme og overskue mere.
Vi vil føle os mere beslutsomme – blive tydligere på, hvad vi vil og ikke vil.
Vi vil lære os selv bedre at kende og opleve større selvaccept, selvforståelse og mening.
Vi vil være bedre til at sige til og fra.
Vi vil begynde at holde mere af os selv, drage omsorg for os selv – ville os selv det bedste.
Vi vil gå med værdighed, stolthed og selvsikkerhed.
Livet vil opleves mere som et flow, fremfor op af bakke.
Kroppen vil føles lettere, friere, rankere, slankere, mere samlet, mindre øm, mere afspændt og afslappet.

På sigt vil spændinger, ubalancer, lidelser og sygdomme forsvinde – og vi vil træde udenfor måtten i en nyere version af os selv.

Den version vi altid har drømt om at blive.
Den version vi er skabt til at være.

For at hjælpe dig med at nå dertil, har jeg skabt konceptet YOGA – til atrejsesig.”

error: Content is protected !!