At være

Den første søjle i mit koncept, er inspireret af Antonovsky´s begribelighed.

Begribelighed handler i min verden om at forstå; at begribe.

Det handler om at forstå den menneskelige psyke – og hermed sig selv.

Det handler om at kende sin egen historie – og hermed sig selv.

At forstå sig selv leder til selvkærlighed, selvværd.

Selvværd er den vigtigste søjle i mit koncept.

At elske sig selv, drage omsorg for sig selv leder til selvregulering.

Ønsket om selvregulering, ønsket om at ville sig selv noget godt, at se sig selv som VÆRDIG er dér hvor vi skal hen.

En tilstand af VÆREN, hvor vi føler os rigtige, som dem vi er, elskelige som dem vi er, er det vi skal lære.

Har du ikke selvværdet, har du ingenting.

Vi vil arbejde på, at komme tilbage til KROPPEN, til SANSERNE, til NUET.

Vi vil være med FØLELSERNE, vi vil tage os af os selv.

Vi vil trække vejret og NYDE.

Vi vil SPÆNDE af.