Fursund Hallen, lørdag d. 28/1-23

Når hjerne og hjerte går hånd i hånd..

Workshop i mental sundhed gennem NLP og YOGA

Hvad koster det egentlig at holde sig selv fysisk, psykisk og mental sund og hvad koster det egentlig hvis du bare lader stå til og venter og ser hvad der sker? 

Verden er usikker, for nogen skræmmende og meget voldsom.  
Vi lever med energikriser, krig og mange andre samfundsmæssige udfordringer, og samtidig måske udfordringer i privatlivet.  

Ønsker vi et liv i trivsel og med mental sundhed, handler det om måden vi tænker tanker på, hvordan vi opfatter de udfordringer vi stilles overfor og hvor vidt vi lader tankerne styre vores liv eller omvendt.  
Vi skal lære at styre vores tanker henimod det vi gerne vil, og have mindre fokus på hvad vi ikke vil. 
Lisbet er uddannet i NLP og har erfaring som coach og underviser, hvor grundstenene er muligheden for forandring gennem måden vi tænker på. 

Ligesom vi kan ”fryse fast” i vores tanker kan dette også ske i kroppen.  
Sine er optaget af hvordan disse “ophobninger af energi” som giver fysiske smerter, “over-energi” eller træthed i kroppen, også kan blive til mental stress, angst, depression el. lign. 
Det at kunne finde ro, velvære og tryghed i egen krop, skaber en kæmpe ressource og en styrke, som gør det nemmere at være i verden, i eget liv og i sig selv. 
Sine er uddannet og har erfaring i, at dette kan løsnes op, frigives og styrkes ved hjælp af yoga.  
 
På workshoppen d. 28. januar fra kl. 9-15 , vil Sine og Lisbeth introducere nye vinkler og redskaber, som du umiddelbart efter workshoppen kan gå hjem og bruge. 

Derudover vil du:

  • få næring til både hjerne og hjerte
  • få ladet dine fysiske, psykiske og mentale energi-depoter op
  • slippe dine bekymringer og dit tankemylder


Hop i de løse bukser, ta` striksokkerne på og kom i Fursundhallen til en dag med Sine og Lisbeth.  
Det koster 495 kr. inkl. forplejning.  
Tilmelding er bindende og betalingen skal ske senest d. 23. januar til Sine på 26236623. 

Efterfølgende har vi tilrettelagt et forløb over 10 onsdage, hvor vi fortsætter med yoga hver gang og NLP-undervisning hver tredje gang.   

Tilmelding og yderligere info sker på workshoppen. 

Med hjerne og hjerte-hilsner 
 
Sine og Lisbeth

error: Content is protected !!