NLP og YOGA-forløb i Fursund Hallen

– når hjerne og hjerte går hånd i hånd..

Ønsker vi et liv i trivsel og med mental sundhed, handler det om måden vi tænker tanker på, hvordan vi opfatter de udfordringer vi stilles overfor, og hvor vidt vi lader tankerne styre vores liv eller omvendt.  
Vi skal lære at styre vores tanker henimod det vi gerne vil, og have mindre fokus på hvad vi ikke vil. 
Lisbet er uddannet i NLP og har erfaring som coach og underviser, hvor grundstenene er muligheden for forandring gennem måden vi tænker på. 

Ligesom vi kan ”fryse fast” i vores tanker kan dette også ske i kroppen.  
Sine er optaget af hvordan disse “ophobninger af energi” som giver fysiske smerter, “over-energi” eller træthed i kroppen, også kan blive til mental stress, angst, depression el. lign. 
Det at kunne finde ro, velvære og tryghed i egen krop, skaber en kæmpe ressource og en styrke, som gør det nemmere at være i verden, i eget liv og i sig selv. 
Sine er uddannet og har erfaring i, at dette kan løsnes op, frigives og styrkes ved hjælp af yoga.  

Øvelserne vil være så alle kan deltage!

Vi starter med yoga-undervisningen onsdag d. 1/2 og efterfølgende onsdage til og med 5/4. 10 gange i alt. Hver 3. gang vil der være undervisning i NLP.
Undervisningen vil lægge fra 17.30-19.00.

Medbring: YOGA-måtte hvis du har, ellers har vi, samt tæppe, 2 puder (hovedpudestørrelse).

Pris: INTRO-TILBUD: 850 kr.

Tilmelding: Foregår ved SMS 26-236623, samt ved betaling på MP på samme nummer, senest d. 28/1-23.
Tilmelding er bindende.

Med hjerne og hjerte-hilsner

Lisbeth og Sine

error: Content is protected !!